Apt

Apt je démon z rodu aptorianů, z Říše stínů. Na výšku má skoro devět stop, má dvě hubené zadní nohy a jednu přední končetinu s mnoha klouby, která vyrůstá z podivně rozděleného hrudníku. Hadovitý krk nese protáhlou, plochou hlavu. Tlamu má protaženou dozadu, čímž vzniká přirozený úsměv jako u delfína. Z tlamy vyčnívají špičáky ostré jako jehly. má jediné oko. Hlavu, krk a končetiny má černé, trup tmavě šedý.

Základní údaje

Jméno Apt
Přezdívky
Jméno v originále
Rasa démon
Národnost Aptorian
Organizace Říše stínu

Objevil se v

Vývoj postavy

MKP2

Stínupán ji poslal na Raraku, aby tam špehovala. Ša'ik ji získala do svého vlastnictví a poslala s Kalamem, aby ho doprovázela na jeho cestě na jih.

 
postava/apt.txt · Poslední úprava: 2017/08/04 11:41 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki