Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

postava:udinaas [2017/10/15 13:29]
Shelagh
postava:udinaas [2017/11/22 19:15] (aktuální)
Shelagh
Řádek 24: Řádek 24:
===== Vývoj postavy ===== ===== Vývoj postavy =====
-MKP5: <wrap spoiler>Má určité zvláštní schopnosti nebo spíše poslání. Viděl Bílou vránu - destičku patřící do Os, předzvěst osvobození [[silchas zmar|Silchase Zmara]]. Po střetu s wyvalem (dračí potěr) v něm koluje wyvalí krev. Skutečnost, že si wyval vybral jeho a ne Péřovou čarodějku je další znamení jeho důležitosti. Toto posednutí pro něj bylo velmi nebezpečné, pokud by se to dozvěděli Edurové, tak by ho zabili.+MKP5: <wrap spoiler>Má určité zvláštní schopnosti nebo spíše poslání. Viděl Bílou vránu - destičku patřící do Os, předzvěst osvobození [[postava:silchas_zmar|Silchas Zmar]]. Po střetu s wyvalem (dračí potěr) v něm koluje wyvalí krev. Skutečnost, že si wyval vybral jeho a ne Péřovou čarodějku je další znamení jeho důležitosti. Toto posednutí pro něj bylo velmi nebezpečné, pokud by se to dozvěděli Edurové, tak by ho zabili.
\\ \\
Po této události ho začal obtěžovat stínový přízrak [[Chřad]] - nějaký mrtvý [[:Tiste Andii]], jehož ducha zotročili Edurové. Po této události ho začal obtěžovat stínový přízrak [[Chřad]] - nějaký mrtvý [[:Tiste Andii]], jehož ducha zotročili Edurové.
\\ \\
-Stal se osobním otrokem [[rhulad sengar|Rhulada Sengara]] po Rhuladově prvním zmrtvýchvstání. Byl to totiž Udinaas, který Rhulada připravoval na pohřeb a jako jediný projevil Rhuladovi soucit a pochopení. Od té doby byl vždy povolán k Rhuladovým dalším  zmrtvýchvstání, aby zahnal jeho samotu a plížící se šílenství doprovázející tento nepřirozený jev.+Stal se osobním otrokem [[postava:rhulad sengar|Rhulada Sengara]] po Rhuladově prvním zmrtvýchvstání. Byl to totiž Udinaas, který Rhulada připravoval na pohřeb a jako jediný projevil Rhuladovi soucit a pochopení. Od té doby byl vždy povolán k Rhuladovým dalším  zmrtvýchvstání, aby zahnal jeho samotu a plížící se šílenství doprovázející tento nepřirozený jev.
\\ \\
-Jednou ho ve snovém světe znásilní [[Menandor]]. Z tohoto spojení se narodí syn [[Rud Ellale]]. Postupem času se zřekne své náklonnosti k Péřové čarodějce, protože pochopí co je ve skutečnosti zač.+Jednou ho ve snovém světe znásilní [[postava:menandore|Menandore (Sestra Úsvit)]]. Z tohoto spojení se narodí syn [[postava:Rud Elalle]]. Postupem času se zřekne své náklonnosti k Péřové čarodějce, protože pochopí co je ve skutečnosti zač.
\\ \\
-Při dobývání Lederas a osvobozování Silchase Zmara byl ovládnut wyvalem a proti své vůli donucen Silchasovi pomoci. Tím ponechal Rhulada samotného během jedné z jeho smrtí, což mělo na Rhuladovu psychiku obrovský negativní dopad.</wrap>+Při dobývání Lederas a osvobozování [[postava:silchas_zmar|Silchase Zmara]] byl ovládnut wyvalem a proti své vůli donucen Silchasovi pomoci. Tím ponechal Rhulada samotného během jedné z jeho smrtí, což mělo na Rhuladovu psychiku obrovský negativní dopad.</wrap>
-MKP7: <wrap spoiler>Po osvobození Silchase putuje s ním a se [[Seren Pedak]], Chřadem, [[konyvka|Konývkou]] a [[strach sengar|Strachem Sengarem]] za finistem [[skabandari krvooky|Skabandariho Krvookého]]. Během této výpravy se postupně projevují jeho schopnosti. Ve svých snech ho navštěvuje Menandor a Péřová čarodějka. On je však schopen je vykázat. V těchto vizích vidí i Blouda a jeho mrtvé uctívače, přitom je učiněno několik narážek, že je možná Udinaas [[:vojenske_jednotky|Nezdolný štít]].</wrap>+MKP7: <wrap spoiler>Po osvobození Silchase putuje s ním a se [[postava:Seren Pedak]], Chřadem, [[konyvka|Konývkou]] a [[strach sengar|Strachem Sengarem]] za finistem [[skabandari krvooky|Skabandariho Krvookého]]. Během této výpravy se postupně projevují jeho schopnosti. Ve svých snech ho navštěvuje Menandor a Péřová čarodějka. On je však schopen je vykázat. V těchto vizích vidí i Blouda a jeho mrtvé uctívače, přitom je učiněno několik narážek, že je možná Udinaas [[:vojenske_jednotky|Nezdolný štít]].</wrap>
 
postava/udinaas.txt · Poslední úprava: 2017/11/22 19:15 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki