K'Chain Nah'Ruk

Chodba: Kashan

Předchůdci K'Chain Che'Malle, někdy také zvaní krátkoocasí. Z Nah'Ruků se, kteří podle všeho nebyli rozděleni na kasty, postupně vyvinuli na matronách závislí Che'Malle, kteří časem krátkoocasé úplně nahradili. Nah'Rukové byli technologická větev rasy a mezi jejich vynálezy, které se zachovali až do dnešních dnů, patři třeba Nebetvrze, jako je Měsíční kámen, dálkové komunikační zařízení používané Paliči mostů nebo blesky metající hole, používané Nah'Ruky jako alternativa artilerie nebo moranthské munice. Právě kvůli jejich technologické vyspělosti se je matrony rozhodly znovu „zařadit do výroby“ a vzkřísit své předky. To se jim ale vymstilo, protože Nah'Rukové se nedali ovládat tak snadno a vůbec se jim nelíbila podřízenost matronám. MKP9

Měli skupinové vědomí, proto se neradi podřizovali. Jeden nebyl schopný téměř ničeho, ve větším počtu fungovali jako jeden velký centrální mozek, ovládající množství těl.

Celá roztřžka vyústila v občasnkou válku, která, s přispěním Tistejských ras, zničila celou rasu. K'Chain téměř vymřeli, zbylo jen velmi málo matron, které se musely schovávat. Přeživší Nah'Rukové odešli neznámo kam.

 
k_chain_nah_ruk.txt · Poslední úprava: 2010/06/09 20:46 autor: knedle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki