Forkrul Assail

Chodba: Ahkrast Korvalain

Forkrul Assail, v současnosti též známí jako Forkassal nebo Krussail, jsou jednou ze čtyř starších ras malazského universa a pravděpodobně jediná, která přežila na svém domovském kontinentu Assail ve větším počtu. Vzhledem jsou Forkrul Assail humanoidní, avšak se zcela odlišným anatomickým uspořádáním, takže např. jejich kloubní systém jim umožňuje pohyby ležící daleko mimo možnosti lidského těla. Z náznaků se zdá, že jsou podobně jako Jaghuti dlouhověcí, možná dokonce nesmrtelní a disponují extrémní fyzickou silou i bleskovou regenerací zranění. Mají bledou kůži a světle modrou krev.

O uspořádání společnosti Forkrul Assail je známo jen málo, na kontinentech osídlených lidmi se našlo pouze minimum jejich staveb, převážně obrovských, avšak z neznámého důvodu zcela prázdných mohyl, a kontinent Assail je z důvodů řečených dále pro člověka nanejvýš nepřátelským místem.

Forkrul Assail se podle všech dostupných informací považují za jakési strážce řádu, udržovatele míru a soudce oprávněné posuzovat spory nebo války jiných ras. Problém je, že v jejich nazírání skutečný mír nastane až ve chvíli, kdy všichni účastníci konfliktu zemřou, přičemž jejich posláním je tomu co nejvíce napomoci. Neutrálními zůstali ve válce Jaghutů s T´lan Imass, ačkoliv vytvořili magicky střežené hrobky pro některé Jaghuty, kteří se zde mohli ukrýt a patrně v nějaké formě magické stáze přetrvávat ve svých snových světech. Naopak na kontinentu Assail zřejmě provedli „pacifikaci“ ostatních národů v měřítku srovnatelném s genocidou, a v této činnosti jsou odhodláni pokračovat. To patrně narazilo na odpor zejména u místních kmenů T´lan Imass, které si vyžádaly pomoc svých bratrů ze zbytku světa. V současnosti [ale no tak, co je to současnost? někdy v průběhu série] tak většina všech T´lan Imassů cestuje ve formě prachu přes moře na Assail, aby především zamezila snahám Forkrul Assailů šířit svůj „mír“ do zbytku světa, případně ochránila místní obyvatele, pokud vůbec nějací zbyli. V blízké budoucnosti tak lze očekávat krutou válku, jejichž výsledek ani následky vzhledem ke schopnostem obou stran jde stěží odhadnout.

Spoiler z MKP4 - Dómu řetězů:

Jednou z přeživších je žena, kterou osvobodil Karsa Orlong se svými společníky zpod očarovaného balvanu, kde byla uvězněna pravděpodobně společným dílem T´lan Imass a Icariuma. Tato se představila jako Klidnost, Míronoška, a po „drobném“ incidentu, kdy těžce zranila jednoho z Karsových společníků, odešla na neznámého místo.

Spoiler z MKP5 - Půlnočních vln:

Druhý Forkrul Assail, muž, byl neznámým magickým způsobem přiveden k životu během války mezi Tiste Edur a Lederem. Šlo o neschválenou akci, kterou vykonala odpadlá jednotka lederské armády. Forkrul Assail poté tuto jednotku kompletně vyvraždil. Následně došlo ke střetu s Tiste Edur, kde pouze přítomnost obřích démonů Kenryll’ah zabránila stejnému výsledku. Klidnost posléze uprchl, byl démony pronásledován a hozen do propasti. Jeho další osud není znám.

Spoiler z MKP8 - Daně pro ohaře:

Situací na kontinentu Assail byl znepokojen i pán Tiste Andii, Anomander Dlouhý vlas. Vyslal svého přítele Endesta Silanna, aby posoudil zdejší situaci a podal zprávu, zda situace vyžaduje jeho osobní intervenci. Endest Silann nicméně došel k závěru, že Assailské „šílenství“ je prozatím omezeno pouze na jejich vlastní kontinent a nehrozí bezprostřední eskalací do zbytku světa, proto se Anomander rozhodl nezasahovat.
 
forkrul_assail.txt · Poslední úprava: 2012/08/17 22:06 autor: BorgDog
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki