T´lan Imass

Chodba: Tellann

T´lan Imass jsou rasou nemrtvých s mnoha unikátními vlastnostmi.

Mají většinou vzhled připomínající vysušené mumie nebo mrtvoly oblečené v rozpadajících se kožešinách a zbroji. Používají převážně kamenné pazourkové zbraně. Jsou velmi obávanými nepřáteli, neboť nepotřebují potravu, vodu ani teplo či odpočinek, necítí bolest ani strach a jsou imunní proti naprosté většině kouzel. Dokáží cestovat velmi rychle, protože mohou změnit své tělo v prach nebo se pohybovat pod zemí, a stejně tak se kdykoliv vrátit zpět do „pevné“ podoby. Mají částečně schopnost vidění v infračerveném spektru a v rámci svého kmene mezi sebou mohou komunikovat i na dálku. Stále si udržují rozdělení původních Imassů na kmeny, přičemž jejich šamani se nazývají kostějové.

T´lan Imass nejsou živí a proto nemohou v obvyklém smyslu zemřít, ovšem také se nemohou léčit. T´lan Imass, který například přijde o končetinu ji může nahradit končetinou jiného T´lan Imass, to je však považováno za znesvěcení a těžký zločin, takže se tato praxe objevuje jen mezi odpadlíky. „Zapomnění“ rovnající se smrti pak dosáhne jen pokud celé jeho tělo zetlí, což trvá většinou stovky let, nebo rozpuštěním v moři. Pokud je některý z nich poškozen natolik, že nemůže dál bojovat, podle zvyku je ostatními T´lan Imass rozsekán na kusy, které jsou umístěny na místo, kde může pozorovat krajinu dokud se jeho tělo definitivně nerozpadne - dá se říct, že toto je pro T´lan Imass „výslužba.“ Jestliže se ovšem před svou porážkou dopustil nečestného jednání nebo selhal v úkolu, kterým byl pověřen, je místo toho zakopán nebo ukryt do temné jeskyně „bez vyhlídky.“ Nutno zdůraznit, že hierarchie i kázeň panující mezi T´lan Imass je velmi přísná.

T´lan Imass pokládali za smysl své existence boj s Jaghuty. Poté, co jejich rasu prakticky vyhladili, se stali v jistém smyslu strážci. Jejich kmeny se rozptýlily po světě a považují za svou povinnost chránit lidstvo před výjimečnými hrozbami, především pak jinými tyrany „jaghutského typu,“ kdekoliv by se mohli objevit. Proto se také nezapojují do lidských válek či konfliktů a většinou zůstávají skryti, jen málo lidí T´lan Imass vůbec v životě spatří. Jediná výjimka nastala v době, kdy malazský císař Kellanved získal kontrolu nad Dómem Tellan a tím pádem i nad T´lan Imass, které využil jako své elitní vojsko. Z této doby pochází řada neblaze proslulých akcí, především útok na vzbouřené přístavní město Aren, které nemrtví válečníci pro výstrahu totálně vyhladili. Přestože úplné pozadí tohoto činu a důvody jednání Kellanveda i T´lan Imass jsou silně nejasné, je tento skutek hlavním důvodem všeobecné nenávisti lidí k T´lan Imass, alespoň v oblastech pod kontrolou malazské říše. V rámci objektivity je ovšem nutno přiznat, že nebýt jejich podpory ve válce s Pannionským dominiem, kdy T´lan Imass prakticky jako jediní dokázali likvidovat nemrtvé vojáky K´Chain Che´Malle, lovce K´ell, používané Pannionci, byla by situace lidí mnohem těžší.

Mezi samotnými T´lan Imass zřejmě v poslední době silně vzrůstá nespokojenost s jejich „životy“ a cíly. Důvodů pro to je více, některé se táhnou z dávné minulosti, kdy se původně spravedlivý boj proti tyranům během jaghutských válek zvrhl v genocidu, kterou řada T´lan Imassů odsoudila. Další postupem času začali litovat i účasti v Obřadu a pochybovat o smyslu své další existence, unaveni nesmrtelností a tíhou vzpomínek na životy, kterých se vzdali. Výsledkem je sílící vlna odpadlíků, kteří se odtrhávají od vazby Obřadu. Odpadlíkem se může stát v podstatě každý T´lan Imass, neboť jde jen o akt volby podmíněné dostatečně silnou vůlí. Po odtržení sice ztrácí možnost mentálního spojení se členy svého kmene, avšak podle odpadlíků získává větší osobní svobodu a dokonce i emoce, které ho přibližují zpět „skutečnému“ životu. Odpadlíci jsou ovšem ostatními T´lan Imass nelítostně pronásledování jako zrádci, navíc je odpadlictví pokládáno i za formu znesvěcení.

kmeny T'lan Imass:

  • Kron T'lan Imass
  • Logros T'lan Imass
  • Bentract T'lan Imass
  • Kerluhm T'lan Imass
  • Ifayle T'lan Imass

MKP3:

Situace okolo nespokojenosti T´lan Imassů vyvrcholila v době, kdy se jim za pomoci magie staršího boha K´rula poprvé po několika tisících let narodil živý kostěj, dívka jménem Stříbrná liška, která měla moc zrušit původní Obřad. T´lan Imass svolali velké shromáždění všech kmenů, na kterém ji požádali o „propuštění,“ rozvázání pout Obřadu, což by znamenalo jejich definitivní smrt a zapomnění. Stříbrná liška však jejich žádost odmítla a T´lan Imass ji posléze sami vzali zpět, když posel přinesl zprávu o jakési nové, velmi závažné hrozbě, které čelí jiný kmen T´lam Imass na vzdáleném kontinentě. Kromě toho Nezdolný štít Itkovian z kumpanie Šedých mečů na sebe vzal jejich bolest a ulevil jim tak od jejich údělu, přestože ho tento akt milosrdenství stál život. V blízké budoucnosti podle všeho většina kmenů T´lan Imassů hodlá opustit území malazské říše a podpořit boj svých bratrů v cizině, ačkoliv detaily o něm zatím nejsou známy.
 
t_lan_imass.txt · Poslední úprava: 2010/05/16 16:11 autor: dolejs1111
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki