Tiste Edur

Chodba: Kurald Emurlahn

Třetí děti Matky Noci, spojení světla a noci. Kdysi mocný a mocichtivý národ bojující po boku Tiste Andii proti K'Chain Che'Malle. Po smrti jejich boha Skabandari Krvookého upadly postupně do barbarství a žijí pouze na severní části Lederského kontinentu. Povědomí o vlastní historii je zkomolené (MKP5)Edurské ženy si však historii předávají ústním podáním přesně. Vztah s Tiste Andii je ryze nepřátelský, důvodem je zrada Tiste Andii (MKP5) ve skutečnosti proběhla zrada ze strany Tiste Edur uvězněním Silchase Zmara v azathu a povražděním Andijů po válce s K'Chain Che'Malle. Chodba Tiste Edur je Kurald Emurlahn, která byla roztrhána bojem o moc. V současnosti z ní zbyly jen útržky. Vzhled Tiste Edur je podobný ostatním Tistejům, jejich kůže je však šedá a vlasy hnědé.

Kromě války s K'Chain Che'Malle došlo ještě k námořním střetnutí s aliancí Theloman Toblakai a Barghastů. O průběhu a výsledku těchto válek není nic známo, protože obě bojující strany mají legendy o vítězství - z toho by se dalo usuzovat na dlouhý a vyčerpávající konflikt, který dospěl k patu.

Tiste Edur uctívají kromě Otce Stínu (Skabandari Krvookého) ještě tři sestry - Sestru úsvitu (Menandore), Sestru strakatou (Sukul Anchadu) a Sestru soumraku (Šeltata Lor). Z těchto tří žen je pak Šeltata Lor brána jako dobrá bohyně, Menandore jako ďábelská a pozornosti Sukul Anchadu je dobré se vyhýbat. Edurská historie učí, že jsou to dcery Otce stínu, pravdivost tohoto tvrzení je však pochybná.

Edurská magie je kvůli rozštěpení Kurald Emurlahn prachbídná. Vývoj v MKP5: po přijmutí Chromého boha za svého nového boha dojde k razantnímu zvýšení jejich schopností. Protože jde však o chaotickou magii, jsou dopady na její uživatele zničující.

Nejznámější představitelé: Skabandari krvooký, Šeltata Lor, rodina Sengarů

 
tiste_edur.txt · Poslední úprava: 2010/05/16 12:55 autor: dolejs1111
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki