Jaghutské války

Pod tímto pojmem je v malazském univerzu znám dlouhodobý, neobyčejně krvavý konflikt mezi starší rasou Jaghutů a T´lan Imass, přeneseně pak genocida jaghutské rasy všeobecně. Podnět k válce zavdali jaghutští tyrani, kteří nelítostně zotročovali kmeny prvních Imassů a dokonce se vydávali za jejich bohy, což tento duchovně založený národ nesl velmi těžce. Válka se zprvu vyvíjela pro Imasse krajně nepříznivě, nebo třebaže našli spojence mezi těmi Jaghuty, co sami pokládali jednání tyranů za hanebné, nebyli schopni konkurovat zejména jaghutským magickým schopnostem, kdy i jediný Jaghut dokázal doslova zmrazit celý kontinent. Obrat nastal poté, co se Imassové v zoufalství rozhodli pro Obřad, kterým se stali T´lan Imass, rasou nemrtvých s řadou zvláštních schopností, především však imunitou vůči jaghutské magii. Následovaly pravděpodobně stovky let nelítostného pronásledování a vybíjení Jaghutů. Uvádí se asi jedenáct největších srážek, boje však pokračovaly v podstatě nepřetržitě.

Ačkoliv zprvu byly války z hlediska Imassů spravedlivé, T´lan Imass se posléze rozhodli rasu Jaghutů naprosto vyhladit, což zdůvodňovali jednak pomstou a jednak „preventivní nutností“, aby z nich už nikdy nepovstal žádný tyran. Neváhali zabíjet jaghutské ženy i děti a dokonce ty Jaghuty, kteří byli dříve jejich spojenci proti tyranům. To vyvolalo kritiku i v řadách T´lan Imass a vedlo k řadě případů odpadlictví, se kterým se T´lan Imass vyrovnávají dodnes. Přesto lze říci, že Jaghuti jako rasa byli skutečně zničeni - přežívá jen pár izolovaných jedinců, kteří působí buď jako strážci azathských domů nebo se stále skrývají na útěku před T´lan Imass, kteří by je mohli kdykoliv objevit. Jaghutské války jako celek pak byly jednou z událostí, která rozhodujícím způsobem změnila tvář malazského univerza.

 
jaghutske_valky.txt · Poslední úprava: 2010/03/08 11:24 autor: idle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki