Azathy

Azathy jsou jednou z nejzáhadnějších forem života a zřejmě i inteligence v malazském universu. Velmi zjednodušeně řečeno je azath formou vězení pro extrémně mocné, nebezpečné tvory. Není známo, zda byly azathy vytvořeny některým ze starších bohů nebo vznikly „přirozeně“ jako výsledek snahy přírody o nastolení rovnováhy, případně kombinací obou těchto faktorů, není však pochyb, že jsou velmi staré. Zpravidla mají tvar stavby, domu či věže, která vyroste ze země jako rostlina, se kterou vykazuje podobné znaky. V této stavbě nebo jejím okolí pak Azath zadržuje všechny mocné tvory, co se dostanou do jeho blízkosti, ať už jde o d´iverse, ascendenty nebo členy starších ras jako Jaghuti nebo Thelomen Toblakai. Zpravidla jde o bytosti, které není možné běžným způsobem zabít a tudíž i v zajetí zůstávají naživu, někdy celé tisíce let, což má často za následek šílenství. Na druhou stranu zásluhou azathů bylo dlouhodobě „zpacifikováno“ i mnoho velmi nebezpečných, vražedných bytostí, které předtím způsobily mnoho zla, tudíž nelze jejich existenci jednoznačně odsoudit.

Přesný počet azathů není znám, neboť čas od času bez zjevné příčiny stále vznikají další, nicméně spolehlivě se ví o třech. Všechny azathy jsou vzájemně propojeny, takže kdo vstoupí do jednoho, může vystoupit v jiném, i kdyby byl vzdálen třeba přes půl kontinentu. Běžným smrtelníkům azatský dům někdy své dveře otevře a jindy ne - zdá se, že disponuje určitou vlastní inteligencí a dokáže posoudit účel, za kterým do něj dotyčný hodlá vejít. Azathy jsou také podle všeho smrtelné a mohou přirozeně zemřít, což se stalo například ve městě Lederas a mělo to za následek osvobození řady nebezpečných bytostí. Jediný, o kom se přitom traduje, že se dokázal ze zajetí azathu nejen dostat, ale dokonce azathský dům zabít, je Icarium.

Většina azathských domů má svého strážce, který v něm bydlí a stará se o jeho chod, přičemž je zároveň sám jeho vězněm. Nejčastěji jde o Jaghuty, kteří zřejmě podobnou úlohu přijímali i dobrovolně, protože jim Azath poskytoval útočiště před T´lan Imass a mnozí došli k závěru, že je lepší být vězněm než svobodným štvancem. Kromě toho mají Azathy také své uctívače, kteří se nazývají Bezejmenní a podle všeho se starají nejen o ochranu azathských domů, ale i o „rovnováhu“ v tom smyslu, že čas od času některému z Azathů dodají zvlášť nebezpečného „podnájemníka.“

MKP3
Další zajímavostí azathů je jejich spojení s dómy z balíčku draků.
  • Dům mrtvých v Malazu (dóm smrti),
  • Tremorlor v Sedmiměstí (Tremorlor v trellštině znamená 'dóm života'),
  • Dům finistu v Darúdžhistánu (finist v jazyce T’lan Imass znamená 'Ledová držba').

Kdysi dávno, mezi staršími rasami, byla držba synonymem pro dóm, v běžném užívání měla stejný význam, a vlastně byla i synonymem pro chodbu.

 
azathy.txt · Poslední úprava: 2017/08/04 22:15 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki