Velcí krkavci

Mají podobu velké verze běžného krkavce s rozpětím křídel okolo 15 stop. V době děje odehrávajícího se v knize Měsíční zahrady se jejich populace pohybuje okolo třiceti tisíc s hnízdištem v puklinách a škvírách Měsíčního kamene. Stejně jako krkavec i oni se živí mrtvolami, ať už zvířecími nebo lidskými. Mezi jejich charakteristické rysy patří to, že jsou téměř zcela imunní vůči kouzlům, která absorbují. Dá se vlastně říci, že kouzla je silně přitahují (jsou pro ně ambrózií), Velcí krkavci je jsou schopni vidět na značnou dálku jako určitou auru. Zásah kouzlem způsobí, že jen více zesílí a zvětší se, dalším doprovodným efektem je dlouhověkost. Průměrný krkavec žije i několik století, ti nejstarší pak žijí i tisíce let. Společnost má matriarchální podobu, vůdkyní je od počátku Bába, která byla zcela prvním Velké krkavcem. Bába stejně jako osoatní krkavci slouží ve službách Anomandera Dlouhý vlas a jeho Tiste Andii, pro které plní jednak funkce průzkumníků, ale také poslů. Bába jako prvorozená je z krkavců nejsilnější, podle Anomandera je její potenciál děsivý. Původ krkavců jako druhu je obestřen tajemstvím a samotnými krkavci (těmi, kteří ho skutečně znají) je silně střežen. Kromě krkavců samotných ho zná jen několik málo bytosí (Tiste Andii, K´rul). Původ viz. spoiler:

Za svůj původ se krkavci velice stydí, první krkavci totiž vzešli z mrtvého masa Chromého boha, které se zřítilo v ohnivých koulích na povrch neznámého kontinentu.
 
velci_krkavci.txt · Poslední úprava: 2011/03/06 16:13 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki