Bašty

Město ležící ve vnitrozemí kontinentu Genabackis, západně od Vyhlídky, jižně od Darúdžhistánu. Celé město je ohraničeno nízkými kamennými hradbami. Právě odtud se pod vedením Pannionského věštce začíná šířit Pannionské dominium. Kolem roku 1150 spánku Ohnice (takže asi 14 let před událostmi popsanými ve Vzpomínkách ledu) se vrátil věštec z blízkého pohoří a pronesl mocná slova víry, obyvatelé Bašt se tak stali prvními, kteří přijali víru. Kupecká karavana z Erlingarthu tábořící v té době u bran města byla první, která byla „odměněna“ věřícími, o devět měsíců později se z mrtvého semene zrodilo první dítě mrtvého semene Anaster. Město bylo za těch několi let zcela zpustošeno a okolní krajina je v podstatě spálená zem. Před vznikem dominia bylo město známé především svým pivem, které bylo značné oblíbené v Korálu (mimo jiných měst).

MKP3

Město bylo dobyto paní Závistí a jejími společníky, v tomto městě se oddělil od paní Závisti Toc Mladší, který se přidal k armádě tenescowri táhnoucí na Capustan.
 
zemepis/basty.txt · Poslední úprava: 2011/03/15 23:43 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki